Shield gör privata möten säkrare

Jobbar du i en arbetsmiljö där cybersäkerheten är viktig och inte vill att informationen som utbyts på möten når ut till obehöriga? Då ska man vara medveten om att mobiltelefoner kan vara en källa till informationsstöld.

Nya tekniker och metoder utvecklas för att idag via nätet få tag i information som inte är ämnad för några andra än just de som närvarar på ett intern möte. Häri kan problem uppstå ifall man tänker att den uttalade informationen som utbyts inte kan nå andra öron än de som befinner sig i mötesrummet. Idag är hackade mobiltelefoner ett allt vanligare tillvägagångssätt för obehöriga att få tillträde till den hemliga informationen. Men det svenska IT-säkerhetsföretaget link22 har en fantastiskt bra säkerhetslösning på problemet. Shield är en IT-säkerhetsprodukt som gör privata möten säkrare. Den ingår i link22’s stora produktportfölj av IT-säkerhetsprodukter.

Shield kan liknas vid en ljudisolerad bruslåda där man stoppar i sina mobiltelefoner vid möten. Lådan garanterar att det som sägs på möten inte kan avlyssnas av eventuella hackade mobiltelefoner. Se till att eliminera risken för telefonavlyssning även om inte mobiltelefonen används rent praktiskt på mötena. Med Shield kan ni känna er säkra på att inte informationen nås ut den vägen i alla fall. Dessutom är Shield-produkten supersnyggt och diskret designad! Skaffa dig Shield för att göra privata möten säkrare nu!