Mäta radonhalten i huset

Att mäta radonhalten i för dig som husägare kan vara en livsviktig åtgärd. Det förrädiska med ädelgasen radon är att den varken syns, luktar eller smakar något. Så med andra ord är det väldigt svårupptäckt. Du måste därför utföra en radonmätning i förebyggande syfte och gärna med jämna mellanrum.

Vad som kan hända är att ädelgas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller, alltså uppstår radon. Radongasen sönderfaller i sin tur och bildar radioaktiva metallatomer vilka sänder ut strålning som kan skada cellerna i
luftvägar och lungor. Därmed är hälsan i fara och blir således värre ju längre tid du vistas i denna inomhusmiljö.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör radonhalten inte vara högre än 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler. Boverket uppger samma gränsvärde för nybyggda hus. Och enda sättet att att få reda på om du har radon i ditt hus är att mäta radonhalten. Visar det sig att det enligt mätresultatet finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften så bör du sanera ditt hus. Som väl är så är det både enkelt och relativt billigt att mäta radonhalten i inomhusluften.

Ta kontakt med FST (Fukt och Saneringsteknik) för mest lämpliga åtgärd utifrån just din situation i nuläget.