Artiklar

Intelligenta nätstationer för det smarta elnätet

Publicerat den

Den typ av elsystem som finns idag är i princip en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraften transporteras sedan via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där slutanvändarna finns. Det svenska elnätet är byggt för att möta en gammal typ av krav, vilket innebar […]