Att tänka på när du ska köpa hus

Har du bestämt dig för att köpa hus är det viktigt att funderar igenom vissa steg, så att du inte drabbas av några bakslag längre fram. Att köpa hus är med stor sannolikhet den största investeringen du kommer göra i ditt liv och då är det skönt att kunna gå in i affären på ett förberett och avslappnat sätt.

Börja med att fundera lite mer exakt på vad du är ute efter. Vilket område ska huset ligga i 0ch vilket läge och skick vill du ha? Hur stort ska det vara? Är det viktigt med närhet till vissa saker såsom kollektivtrafik, butiker restauranger och naturområden?

Skriv sedan ner fem stycken krav som huset måste uppfylla och fem stycken önskemål. Gör dig sedan medveten om kostnader för detta och ta fram en väl genomarbetad budget.

Utöver köpeskillingen kan dessa saker vara bra att räkna med:

  • Lagfart
  • Pantbrev
  • Fastighetsavgift
  • Tomträttsavgäld
  • Försäkring
  • Sophämtning
  • Sotning
  • Uppvärmning
  • El

När det är dags för visning är det viktigt att undersöka allt så noggrant det går. Detta för att få en uppfattning om det finns några brister eller risker och om det behöver renoveras. Finns en fastighetsbesiktning utförd måste du gå igenom protokollet noggrant och bilda dig en uppfattning om du vill göra en egen besiktning. Undersök också om det någon gång skett radonmätning i fastigheten.

Som köpare har du enligt lag så kallad undersökningsplikt. Det innebär att du behöver göra en ordentlig undersökning, gärna med hjälp av en besiktningsman, av fastigheten innan köpet genomförs för att vara säker på vilka brister som finns. Det kan exempelvis vara allt ifrån att kolla kranar och avlopp till att titta under mattor och bakom tavlor. Ett tips är att vara med på besiktningen, då kan du ställa frågor direkt till besiktningsmannen. Om du upptäcker ett så kallat dolt fel kan du som köpare kräva att säljaren ska betala detta i upp till tio år efter köpet. Ett fel räknas som dolt om det fanns innan ditt köp men var inte upptäckbart då, och om du som köpare heller inte kunde förvänta dig det felet med tanke på exempelvis husets skick eller ålder.

Det är också upp till säljaren att ta fram en energideklaration inför en försäljning med hjälp av en oberoende part. I den framgår det hur mycket energi huset förbrukar.