Installera bergvärme

Går du i funderingar att installera bergvärme till din fastighet kan det vara skönt att veta att det är återförsäljares som har totalansvaret för installationen. Ofta går arbetet på några dagar och värmen behöver i de allra flesta fall enbart vara avstängd ett par timmar, tack vare den elpatron som sitter i bergvärmepumpen. För dig som kund är  det alltså en enkel procedur att installera bergvärme.

Nedan presenterar vi hur det ofta ser ut under en bergvärmeinstallation och vilka steg som krävs i processen.

Förberedelser

Installation av bergvärme kräver att ett hål borras ner i marken och för att få göra detta måste godkännande ske från kommunen. Du måsta alltså kontakta dem och invänta klartecken innan arbetet får påbörjas. Avvikande regler kan finnas i enskilda kommuner och likaså handläggningstid. var alltså noga med att vara ute i god tid med att kontakta din kommun.
Något som är viktigt att tänka på är att borrhål måste placeras med minst 20 meters mellanrum från andra borrhål. Både befintliga bergvärmeinstallationer hos dina grannar och framtida möjligheter för dem att installera bergvärme kan alltså påverka var du får placera ditt borrhål.

Borrningen

När det är dags att påbörja brunnsborrningen förbereds detta och borriggen kommer på plats. Brunnsborrningsföretaget ser till att lämna så lite spår som möjligt efter sig och skadar inte rabatter, plattor och gräsmatta mer än nödvändigt. Det går i vissa fall att lägga ut markskydd innan maskinen kör in i trädgården eller till och med lyfta in maskinen över staket och murar..
För att utvinna tillräckligt med energi måste borrhålet ha ett aktivt djup någonstans mellan 100 och 200 meter. För att man ska få ut tillräckligt mycket värme kan det ibland behövas två borrhål som kopplas samman.
Ju längre söderut du befinner dig desto grundare hål behövs det. Om det företag som sköter brunnsborrningen har erfarenhet att arbeta i området ska de känna till vilka förutsättningar som råder.

Installationen under mark

Hålet borras ner i berget och energibrunnen med kopplingar grävs sedan ner under mark. Den del av borrhålet som ligger över berggrunden fodras med sammansvetsade metallrör.
När borrningen en slutförd förs de slangar som är avsedda för den vätska som sedan ska transportera värmen från berggrunden in i huset ned i hålet.
Borrhållsslangarna behöver dessutom grävas ner och kopplas till ytterväggen där värmen ska gå in. Vill du som villaägare själv utföra detta arbetet avtalar du det med installatören.

Återställning 

När borrningen är slutförd och borrutrustningen forslas bort kan du behöva se över gräsmatta och återställa plattor och gångar till ursprungligt skick. Om det är du eller borrfirman som ska göra detta kan ni avtala om i förväg.

Inomhusarbetet påbörjas

Den gamla värmepannan monteras ner och den nya värmepumpen ställs på plats. När detta är gjort kan installatören påbörja arbetet med att dra rör mellan värmepumpen och ytterväggen där borrhållsslangarna kommer in. När installationen är sluförd av VVS-företaget fylls rören med brinevätska, vilken sedan pumpas runt i systemet i några timmar för att få bort eventuell luft. Slutligen installerar en elektriker de givare som anläggningen kräver samt ansluter värmepumpen till villans elcentral.

Testa så att allt fungerar

Nu är det dags för installatören att noga kontrollera så att allt fungerar samt att informera dig om hur du använder och tar hand om din värmepump. Det är även viktigt att du tillsammans med installatören fyller i garanti och försäkringspapper samt registrerar produkten.
Nu är du redo att börja använda din bergvärmepump!